Publicerad: 31 januari 2019

Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för regioner

Kursen är till för dig som arbetar inom regionen och är ny användare av SKL:s verktyg. Målet är att ge en allmän förståelse av utjämningssystemet och kunskap om hur du praktiskt arbetar i modellverktyget.

Kurser genomförs vid behov

SKL har inga regelbundna kurstillfällen i utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för regioner, liknande de som riktar sig till kommuner. Kursen genomfördes senast hösten 2017.

Kurser genomförs vid behov och även kursinnehållet anpassas efter behov.

Vill ni ha utbildningen på hemmaplan är det också möjligt.

Vem kursen riktar sig till

Är du ekonom i regionen och ny användare av modellen Skatter & bidrag, eller nyfiken på utjämningssystemet i allmänhet, kontakta då SKL så försöker vi lösa ert utbildningsbehov.

Meningen med utjämningssystemet

Utjämningssystemet syftar till att garantera alla regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden. SKL:s modellverktyg i Excel ger en ökad förståelse för hur de olika delarna i utjämningssystemet påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.

Välkommen kontakta någon av oss!

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot