Dokumentation: Att vara chef i offentlig sektor

Om chefers förutsättningar, arbetsmiljö och hälsa. Lisa Björk att presenterar resultaten från Chefios-projektet - ett flerårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftat att till att belysa frågeställningen: hur ser en organisation ut där det går att vara en bra chef?

Titta på webbsändningen från den 24 mars om Att vara chef i offentlig sektor

Kort om innehållet

En föreläsning inom ramen för SKL:s programberedning för styrning av offentligt finansierad verksamhet.

Att vara chef i offentlig sektor kan vara ett mycket stimulerande, men även ett väldigt krävande uppdrag; särskilt om man är chef i linjen med stark förankring i kärnverksamheten. Första linjens chef befinner sig mitt i centrum där profession, verksamhetsbehov och politiska beslut möts.

Föreläsaren

Lisa Björk arbetar som utvecklingsledare i organisation och ledarskap vid Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen. År 2013 disputerade hon med en avhandling om chefers förutsättningar i offentlig sektor och hennes forskning och undervisning handlar om styrning, organisation och arbetsmiljö, ofta ur ett genusperspektiv.

CHEFiOS-projektet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot