Dokumentation: Besöksnäring på agendan – nationell dialog om samhällets roll för utveckling

Den 7 december 2016 möttes 250 förtroendevalda och tjänstepersoner från kommun, region och stat i Uppsala. Med avstamp i lokalpolitiska prioriteringar, regionala strategier och nationella mål  fördes samtal om hur samhället kan bidra till utveckling av en hållbar och växande svensk besöksnäring.

Skrivna lappar på ett pappersträd. Deltagarna gav sina tips till regeringens utredare Britt Bohlin.

Program (PDF, nytt fönster)

Samlad presentation från dagen (PDF, nytt fönster)

Deltagarna fick ge sina tips till Britt Bohlin som är särskild utredare som på regeringens uppdrag ska föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Deltagarnas tips till utredningen (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot