Publicerad: 30 november 2017

Dokumentation: Bokslutsdagarna 2017

SKL anordnar fyra regionala konferenser som behandlar aktuella frågor inför kommande arbete med årsredovisningen 2017.

Dokumentation från Bokslutsdagarna 2017

Bokslutsdagarna äger rum den 22 november i Malmö, 27 november i Göteborg, 29 november i Stockholm samt 5 december i Umeå.

Alla presentationer kommer så småningom att finnas tillgängliga på denna sida.
Filerna öppnas i nytt fönster.

Presentationer

Information om aktuella utredningar, Lennart Hansson (PDF)

Räkenskapssammandrag (RS), Anita Brandt och Sofia Runestav (PDF)

Aktuella redovisningsfrågor, Robert Heed / Hans Stark (PDF)

Nyheter från RKR, Torbjörn Tagesson (PDF)

Kassaflödesanalys och reflektioner kring årsredovisning 2016, Ola Eriksson (PDF)

Ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting, Annika Wallenskog / Niclas Johansson (PDF)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot