Dokumentation: Buller från trafik och industri (Stockholm)

Dagen syftade till att informera om aktuella förändringar i regelverket inom bullerområdet och hur ni som jobbar lokalt och regionalt kan hantera det i vardagen.

Inbjudan Trafik- och industribuller (PDF, nytt fönster)

Presentationer

Så här tycker SKL

SKL inleder (PDF, nytt fönster)

Hur jobbar vi tillsammans ur ett helhetsperspektiv med buller i planeringen?

Hur jobba tillsammans, Göteborgs Stad (PDF, nytt fönster)

Regelverk för omgivningsbuller - vad gäller för trafikbuller?

Hur ser ändringarna ut inom plan- och bygglagen och miljöbalken? Vad gäller för trafikbuller?
Regelverk omgivningsbuller, Näringsdepartementet/Boverket (PDF, nytt fönster)

Samordnade bullerregler: hur länsstyrelserna kan stödja kommunerna

Samordnade bullerregler, Länsstyrelsen i Östergötland (PDF, nytt fönster)

Så här samarbetade Boverket och Naturvårdsverket kring vägledning för industribuller

Samarbete med Boverket (PDF, nytt fönster)

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Naturvårdsverkets vägledning (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot