Dokumentation: Bygglov 2014

Dagen tog upp aktuella frågor om lov, byggande och tillsyn. 57 kommuner var anmälda. De flesta deltog via webbsändning.

Diskussionsämnen

Diskussionerna handlade bland annat om vikten av att läsa rättsfall, att rättsfallen skulle vara lättare att förstå med illustrationer, upphovsrättsproblematik vid webbpublicering och problematiken med att orientera i en lagstiftning som så ofta förändras. Dessutom diskuterades frågor kring utformning av Boverkets kompetenssatsning PBL.

Presentationerna

Introduktion

Anna-Bie Agerberg, SKL

Presentation: Introduktion, SKL (PDF, nytt fönster)

Ändringar i PBL som avser bygglov med mera vid årsskiftet 2014/15

Johan Hjalmarsson, regeringskansliet

Presentation: Ändringar i PBL som avser bygglov vid årsskiftet 2014/15, Regeringskansliet (PDF, nytt fönster)

Regelsystemet, offentlighetsprincipen, byggnadsnämndens ansvar

Agneta Lefwerth, SKL

Presentation: Regelsystemet, SKL

Erfarenheter från mark- och miljööverdomstolen

Tommy Åström, MMÖD

Presentation: Erfarenheter från mark- och miljööverdomstolen (PDF, nytt fönster)

Buller, strandskydd med mera

Anna-Bie Agerberg, Carmita Lundin, SKL

Presentation: Buller, strandskydd, SKL (PDF, nytt fönster)

Boverkets tillsynsvägledning

Stefan Hallin, Boverket

Presentation: Boverkets tillsynsvägledning (PDF, nytt fönster)

Kompetenssatsningen PBL

Maria Rundqvist, Carl-Magnus Oredsson, Boverket

Presentation: Kompetenssatsningen PBL (PDF, nytt fönster)

Avslutning med kortinfo om PBL-taxan

Kristina Isaksson, Anna-Bie Agerberg, SKL

Presentation: Avslutning med info om PBL-taxan, SKL (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot