Dokumentation: Det kommunala planeringsansvaret

Innehållet speglade alla led från lagens syfte och byggnadsnämndens ansvar genom hela processen från översiktsplanering, detaljplanering och plangenomförande till bygglov, tillsyn och överprövning.

Inbjudan Det kommunala planeringsansvaret (PDF, nytt fönster)

Dokumentation från seminariet i Stockholm

Förmiddag, Stockholm (PDF, nytt fönster)

Eftermiddag, Stockholm (PDF, nytt fönster)

Dokumentation från seminariet i Göteborg

Förmiddag, Göteborg (PDF, nytt fönster)

Eftermiddag, Göteborg (PDF, nytt fönster)

Ur innehållet

  • Plan- och bygglagen (PBL), portalparagrafen, lagens syfte
  • Byggnadsnämndens uppdrag och ansvar
  • Regional planering, statens ansvar och statliga intresse
  • Översiktsplanering, ett viktigt politiskt instrument
  • Detaljplanering, plangenomförande och områdesbestämmelser
  • Bygglov och teknisk kontroll samt tillsyn i byggskedet
  • Tillsyn enligt plan- och bygglagen
  • Överprövning och överklagandeprocessen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot