Dokumentation: Extratjänster och kompetenslyft inom äldreomsorgen

Extratjänster och kompetenslyft för att underlätta rekryteringen.

Inbjudan till konferens Nya möjligheter för äldreomsorgen (PDF, nytt fönster)

Kompetensbehoven inom välfärden är stora. SKL, fackförbundet Kommunal och regeringen inleder nu ett gemensamt arbete för att stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Detta görs genom ökade möjligheter till utbildning för tidsbegränsat anställda. Genom extratjänster har arbetsgivare inom välfärden dessutom möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten.

SKL och Kommunal har träffat en överenskommelse om extratjänsterna och statligt finansierade utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda arbetstagare inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. För att sprida information och kunskap om de nya möjligheterna bjuder SKL tillsammans med Kommunal och Arbetsmarknadsdepartementet in till konferenser för en genomgång av satsningarna.

Företrädare för SKL, Kommunal och Arbetsmarknadsdepartementet beskriver bakgrunden och målsättningen med satsningarna och tillsammans med företrädare för Arbetsförmedlingen går vi även igenom detaljerna kring hur det är tänkt att fungera i de olika delarna. Tid och utrymme kommer att finnas för att ställa frågor och diskutera hur man kan gå till väga lokalt.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot