Dokumentation: Fokus på besöksnäringen

Den 13 oktober 2016 höll SKL ett möte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Tema för mötet var turismstatistik.

Se seminariet i efterhand

Presentationer

Destination Uppsala

Vilken turismstatistik finns det och vad visar den? Annette Öqvist, projektledare på Destination Uppsala, ger oss en översikt över den turistiska statistiken i Sverige och hur den förhåller sig till kommunal nivå.

Presentation: Anette Öqvist, Destination Uppsala (PDF, nytt fönster)

Tillväxtverket

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistiskstatistik. Hur ser deras uppdrag ut och vad är på gång inom turismstatistiken?

Presentation: Martin Daniels, Tillväxtverket (PDF, nytt fönster)

 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot