Dokumentation: Förtätning av städer

Förtätning av städer är en trend idag och en stor utmaning för alla parter. Konferensen tog upp utmaningar som kommunerna står inför, vad kommunen kan göra och vad staten behöver tänka på.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot