Dokumentation: Fullmäktigeberedningar

SKL har genomfört en kunskaps- och erfarenhetsdag för Fullmäktigeberedningar. En dag som syftade till att skapa genomslag för förändringsidéer.

Presentationer

Inledning av seminariedagen

Anna Lindström och Kjell Åke Eriksson, SKL

Uppdraget och dialogen med medborgare

Föreläsare: Kjell-Åke Eriksson, SKL

Framgångsfaktorer och erfarenhetsutbyte
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot