Dokumentation: Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling

SKL arrangerade tillsammans med Tankesmedjan Movium en konferens om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling.

Presentationer

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Att arbeta strategiskt och skapa förutsättningar för en levande stad

Christina Wikberger, fd projektledare C/O City, Stockholms stad

Hur ser verktygen ut för urbana ekosystemtjänster? Hur ser stadens ekosystemtjänster ut?

Tim Schnoor, ekolog, fil. dr. Ekologigruppen

Att skapa förutsättningar för det gröna

Anders Rasmusson, koordinator, Movium

Utveckla stadsdelar hållbart

Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare, AB Stockholmshem

Hur kan vi jobba framåt för att skapar goda stadsmiljöer?

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
Harald Klein, koordinator, Movium

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot