Dokumentation: Gymnasieantagning i praktiken - antagning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

Dokumentation från kursen i gymnasieantagning. Utbildningen behandlade aktuella frågor med anknytningantagning, GDPR och nyanlända elever.

Vad är på gång gällande lagstiftning och utredningar med relevans för antagning?

Lars Werner, skollagsjurist

Aktuellt, lagstiftning och utedningar (PDF, nytt fönster)

Vad innebär förändringarna för gymnasieantagningens tillämpning?

Robert Gustafsson, Gymnasieantagningen i Örebro län och Annette Holm Persson, Gymnasieantagningen i Helsingborg.

Gymnasieantagning i praktiken (PDF, nytt fönster)

Nyanlända elevers rätt till utbildning

Mia Hemmestad och Kristina Söderberg, jurister på SKL.

Nyanlända elever (PDF, nytt fönster)

GDPR

Genomgång av dataskyddslagstiftning med fokus på frågor med koppling till gymnasieantagning. Staffan Wikell och Kristina Söderberg, jurister på SKL

GDPR (PDF, nytt fönster)

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot