Dokumentation: Hållbar regional utveckling

Som ett stöd i arbetet med att skapa fördjupade regionala analyser med hjälp av tillgänglig statistik arrangerade SKL tillsammans med SCB och Tillväxtverket en konferens den 24 maj i Stockholm.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot