Dokumentation: Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas

Statskontoret och SKL bjöd in till ett lunchseminarium för att presentera och diskutera slutsatser kring statskontorets kartläggning av den samlade statliga styrningen av kommuner och landsting. En panel deltog för att ge sina reflektioner.

Panelsamtalet leddes av Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson. Som avslutning har vi en diskussion kring dessa viktiga frågor. I panelen deltog:

  • Annika Wallenskog, ekonomidirektör för Sveriges Kommuner och Landsting,
  • Janna Valik, generaldirektör för Boverket,
  • Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation.

Se webbsändningen i efterhand

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot