Dokumentation: Hur styr vi mot en effektivare hälso- och sjukvård

Utredningen ”Effektiv vård” (SoU 2016:2) lämnade i januari sitt betänkande. Göran Stiernstedt, statlig utredare och nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso-och sjukvården föreläser för dig om utredningen och dess resultat. Efterföljande chatt sker i 30 minuter.

Se webbsändning om hur styr vi mot en effektivare hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård uppvisar goda medicinska resultat, men svenska patienter är missnöjda med kontinuitet, tillgänglighet och koordination. Dessutom stiger kostnaderna på ett långsiktigt ohållbart sätt och vårdens anställda är missnöjda med den ökande administrativa bördan och IT-systemen. Utredningen föreslår förändringar i vårdens struktur, styrning och arbetssätt för att komma till rätta med problemen. 

Göran Stiernstedt, statlig utredare och nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso-och sjukvården. Tidigare direktör på Sveriges Kommuner och Landsting och har lång erfarenhet som läkare och på olika chefsbefattningar.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot