Dokumentation: Klimatanpassning i kommunen

En dag med rykande färsk information från regeringens utredning om klimatanpassning, inspirerande exempel, juridiska klurigheter och strategiarbete kring klimatanpassning i kommuner.

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassning – i det politiska rampljuset

SKL:s beredning för klimatfrågor. SKL har haft en särskild politikergrupp som arbetat intensivt med att formulera förbättringsförslag inom klimatanpassning.

Presentation: Gunnar Hedberg, vice ordförande i SKL:s programberedning för klimat.

Utredningen: Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat

Regeringens utredning har nyligen blivit klar. Hur har det gått? Vilka förbättringar föreslås och hur ska lagstiftningen anpassas?

Presentation: Eva Eriksson, regeringens utredare

Dagvattnet, klimatet och §

Vilka lagstiftningar berörs? Vad säger de? Vad händer om man som kommun gör fel?

Presentation: Olof Moberg, förbundsjurist, SKL

En dagvattenstrategi som alla använder

I Skellefteå är dagvattenstrategin brett förankrad och ett självklart styrdokument i samhällsplaneringen.

Presentation: Stefan Johansson, avdelningschef vatten & avfall, Skellefteå kommun

Vad händer med klimatet och vad händer på SMHI?

Aktuella fakta om klimatförändringarna samt vilket stöd som finns för kommunerna. Anna Jonsson berättade om utvecklingen av en Lathund för klimatanpassning riktad till kommuner och Michaela Borg om SMHI:s regeringsuppdrag kring klimatanpassning i upphandling.

Presentation: Anna Jonsson och Michaela Borg, Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Klimatanpassning på strategisk nivå

Norrköpings kommun har lyft klimatanpassning och hållbarhet till ett kommunövergripande arbete.

Presentation: Merja Willman, koordinator, Norrköpings kommun

Klimatanpassning i fysisk planering

Boverket berättar om sitt arbete med vägledning inom klimatanpassning i fysisk planering - webbutbildning och planeringsguide, samt hur man kan använda ekosystemtjänster och mångfunktionella ytor för klimatanpassning.

Presentation: Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket

Situationsanpassad klimatanpassning

Hur klimatanpassningen landar väl, engagerar och förstås av medborgare, beslutsfattare och media.

Presentation: Mattias Goldmann, VD/CEO, Fores

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot