Dokumentation: Klimatanpassning i översiktsplanen

Årets konferens fokuserade på den översiktliga planeringen som grund för hur klimatkonsekvenserna kopplas samman med andra samhällsintressen.

Presentationer

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster

Välkommen till SKL!

Emma Bonnevier och Emilie Gullberg, experter klimatanpassning, SKL

Från norr till söder – så har vi klimatanpassat i ÖP:n

Bodens kommun

Mörbylånga kommun

Sara Chlot, miljöstrateg och Emma Lundqvist, strategisk planerare, Bodens kommun
Ylva Hammarstedt, planarkitekt och Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga kommun

Mer fokus på klimat med nytt kapitel i miljöbalken

Anna Marcusson, förbundsjurist, SKL

Stöd och vägledning för klimatanpassning i den fysiska planeringen

Cecilia Näslund, expert vattenförvaltning inom fysisk planering, Boverket

Det regionala perspektivet

Christoffer Carstens, klimatanpassningssamordnare på länsstyrelsen i Gävleborg och Viveka Sjödin, klimatanpassningssamordnare på länsstyrelsen i Västernorrland

Vad händer med stadslivet?

Leo Gullbring, journalist, arkitekturkritiker med mera, Calimero.

Information om non-profit organisationen LA-más’ pågående projekt i Los Angeles

Information om Make it Right i New Orleans

Boken New Orleans Under Reconstruction: The Crisis of Planning

Artikel i tidskriften Arkitekten (januari 2018) om hur New York ska översvämningssäkras med The Big U

Mer information om projektet The Big U

Artikel om gentrifieringen av Brooklyn

Artikel om stadsbyggnad, ett bidrag till boken Västra Hamnen - lärdomar och erfarenheter (Arkus 2014) 

Obesvarade frågor från chatten

Frågor från chatten som ej hann besvaras vid konferensen 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot