Dokumentation: Konferenser om Kommun-Bas 13

Den 29 maj 2012 anordnade SKL en konferens och informationsdag i Stockholm där SKL presenterade nyheterna i den omarbetade normalkontoplanen ”Kommun-Bas 13”. OH-bilder och film finns tillgängliga från konferensen.

SKL presenterade nyheterna i den omarbetade normalkontoplanen ”Kommun Bas 13” mera i detalj. De medverkande gick igenom alla större förändringar i respektive kontoklass och kommenterade motiven bakom dessa. SKL delade ut den tryckta kontoplanen som en del av dokumentationen.

Medverkande var Anders Nilsson och Kajsa Jansson från SKL samt Ann Lissåker från Faluns kommun.

Dokumentationen från konferensen

Kontoplanen ”Kommun-Bas 13”

Ladda ned eller beställ ”Kommun-Bas 13” från SKL:s Webbutik

OH-bilder med de större förändringarna

Filerna (Powerpoint 97) öppnas i nytt fönster.

Motpartsredovisning

Kontoklass 1

Kontoklass 2

Kontoklass 3

Kontoklass 4

Kontoklass 5

Kontoklass 6

Kontoklass 7

Kontoklass 8

Övergripande

Filmer

Se presentation av förändringarna i normalkontoplanen ”live”! För att tillgodogöra sig informationen föreslår SKL att man först skriver ut dokumentationen ovan. Det är även en fördel att ha tillgång till kontoplanen. SKL har delat upp konferensen i 8 avsnitt. Var film [streamio] öppnas i nytt fönster. För att bäst tillgodogöra sig helheten bör man se avsnitten i ordning.

Bakgrund, syfte och arbetsmetod. Kort sammanfattning av förändringarna (19 minuter)

Genomgång av de större förändringarna. Stödverksamhet och konsultkostnader, motparter, personalsociala kostnader, fastighetsservice, fastighetsentreprenader, transportmedel, värdeförändringar av finansiella anläggningstillgångar (31 minuter)

Livsmedel och måltider, representation, investeringsbidrag, medfinansiering, Kontoklass 3 (41 minuter)

Kontoklass 4 (13 minuter)

Kontoklass 5, 6, 7 (28 minuter)

Kontoklass 8, motparter (22 minuter)

Kontoklass 1 och 2 (14 minuter)

Verksamhetsindelning och avslutande reflektioner (12 minuter)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot