Dokumentation: Konferens Strategi för hälsa

Nu drar arbetet igång med att omsätta strategin i verkligheten. Oavsett hur långt din kommun, landsting eller region har kommit så innebär målen i Strategi för hälsa en gemensam riktning i det fortsatta praktiska arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot