Dokumentation: Kraftsamling för psykisk hälsa – kickoff

Under hösten 2019 pågår framför allt arbetet med att samtala med olika aktörer och utveckla arbetsformer för ett kommande, långsiktigt arbete. Arbetet inleddes med en kickoff den 9 september.

Eftermiddagen inleddes av Anders Knape, ordförande SKL, och därefter följde ett mingel med tillfälle till diskussion kring;

  • hur vi förändrar samhället i en mer hälsofrämjande riktning,
  • hur vi rustar individerna att kunna leva i dagens samhälle med bibehållen hälsa
  • hur våra välfärdssystem ska vara för att ge hållbara insatser till de individer som behöver.

Moderatorn Ing-Marie Wieselgren från SKL samtalade från scenen med närmare 40 myndighetsföreträdare, frivilligorganisationer och andra aktörer.

Film med samtliga intervjuer

Talare:

Anders Knape, SKL:s ordförande

Fredrik Lennartsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg

Carolina Klüft, Generation Pep

Klas Bergling, Stiftelsen Tim Bergling Foundation

Anna Nergårdh, Regeringskansliet

Acko Ankarberg, ordförande Socialutskottet

Anders W Jonsson, Socialutskottet

Yasmine Bladelius, Socialutskottet

Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet

Karin Schulz, Mind

Thomas Lindén, Socialstyrelsen

Peter Fredriksson, Skolverket

Louise Aronsson, Tilia

Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutet

Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten

Magnus Jägerskog, BRIS

Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Ida Kåhlin, Arbetsterapeuterna

Anders Wahlberg, Psykologförbundet

Catrin Johansson Vårdförbundet

Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Catharina Barkman, Forum for Health Policy

Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier

Ullakarin Nyberg, Region Stockholm

Peter Munck af Rosenschöld, Företagshälsorna

Anna Sarkadi, Child Health and Parenting/Uppsala Universitet

Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin

Krister Torsell, Sunt arbetsliv

Alessandra Hedlund, Svenska Psykiatriska Föreningen

Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Lars Ohly, Verdandi

Ulrika Wickman, Röda Korset

Knut Sundell, Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU

Anne Marie Brodén, S:t Lukas

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR

Martin Forster, KRY

Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringar

Kraftsamling för psykisk hälsa

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef
  • Maria Svernehem
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot