Dokumentation: MAS/MAR-dag - förbättringsarbete lönar sig

Utmaningarna är många och det gäller att på bästa sätt öka värdet för de mest sjuka äldre. I det arbetet är kunskap om systematiskt arbetssätt och resultat ute i vardagen en viktig del.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot