Dokumentation: Mötesplats för samhällsbyggnadschefer i kommunen

En mötesplats för dig som är samhällsbyggnadschef eller motsvarande i kommunen. Ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och dialog med kollegor samt information om aktuella frågor.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot