Dokumentation: Nätverksträff för kommunala och regionala chefer inom kultur- och fritidsområdet

Den 8-9 november träffades regionala kulturchefer och kommunala kultur- och fritidschefer på en gemensam nätverksträff för att bland annat diskutera likheter och olikheter i arbetet som förvaltningschef på lokal respektive regional nivå.

Presentationer

Alla presentationer är PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Aktuellt från SKL, diskussionsfrågor med mera
Maria Jacobsson, SKL

Digitalisering inom tillväxt och samhällsbyggnad
Felix Krause, SKL

Region Norrboten och civila samhället 
Kristina Nilsson, kulturchef, Region Norrbotten

Om vikten av att mäta rätt saker och sätta dem i sitt lokala sammanhang 
Nick Johnsson Jones, konst- och bibliotekschefs i Huddinge kommun

Tillitsdelegationens huvudbetänkande
Maria Jacobsson, SKL

Roller och tillit: Relationen mellan politiker och tjänstepersoner
Christine Feuk, SKL

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot