Dokumentation: Nätverksträff för näringslivsansvariga februari 2018

Vårens nätverksträff handlade bland annat om finansieringsmöjligheter till företag och svårigheter kring bygglovsprocesserna. Delagarna fick lyssna på Årets Tillväxtkommun 2017 och träffade också nätverket för Samhällsbyggnadschefer.

Presentationer

Alla presentationer är PDF:er som öppnas i nytt fönster.

Regionalt utvecklingskapital
Helena Gidlöf, SKL

Kapitalförsörjning till företag – EU fonder
Johan Wullt, Chef för media och kommunikation, EU-kommissionen Sverige, Magnus Astberg,Senior Rådgivare, EU-kommissionen Sverige.

ALMI – Vi investerar i framtiden
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör ALMI.

Verksamt Region – En dörr in till det regionala stödsystemet
Johan Lager, Tillväxtverket.

Östersund – Idrott, tillväxt och attraktion
Per Johansson, Tillväxtchef Östersund.

Hur kan vi höja bygglovsresultaten i Insikt
SKL.

Serverat 2018
Kenneth Zetterberg, projektledare SKL.

Aktuellt från SKL

Årets tillväxtkommun 2017 – Älmhult

Per Sandgren, Arena för Tillväxt, Eva Ballovarre, Kommunstyrelsens ordförande, Roland Eiman, Kommunchef, Eddie Hansson, Näringslivsutvecklare, Älmhult.

Handelsutvecklingen i Sverige
Elisabet Elmsäter, Svensk Handel.

Hur skapar vi en bra samverkan i processerna mellan planerings- och näringslivsfunktionerna?
Diskussioner och bikupor, SKL.

Nästa möte 20–21 september
Fredrik Berglund, SKL.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot