Publicerad: 15 juni 2018

Dokumentation: Ny kommunal redovisningslag

Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)” har gjort en översyn av lagen och lämnat sina förslag på förändringar. Bland annat föreslås att regleringen av pensionsredovisningen förändras.

2016-06-10

Utredare Gunvor Pautsch presenterade förslagen som utredningen lämnat och motiven till dessa.

Efter lunch följde en diskussion om vilka ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser förslagen medför.

Ambitionen var också ge en grund till kommuners och landtings synpunkter till en kommande remissbehandling.

Mer om förslaget till ny kommunal redovisningslag

Presentationer

Filerna, som finns i två versioner (PowerPoint respektive PDF), öppnas i nytt fönster.
Om du får problem med att öppna dem, prova spara ner filen på din dator lokalt och skriv ut från din dator istället för från den här webbsidan.

Ny kommunal redovisningslag, utredare Gunvor Pautsch, f.m. (PowerPoint 2010)

Ny kommunal redovisningslag, utredare Gunvor Pautsch, f.m. (PDF)

Ny kommunal redovisningslag, Robert Heed och Anders Nilsson från SKL, e.m. (PowerPoint 2010)

Ny kommunal redovisningslag, Robert Heed och Anders Nilsson från SKL, e.m. (PDF)

Webbsändning

Eftersändningen av konferensen är tillgänglig via länken nedan.

Webbsändningen av Ny kommunal redovisningslag, 2016-06-09 (nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot