Dokumentation: Ny polismyndighet

En konferens om den nya Polisen och vad förändringarna innebär för det lokala arbetet.

Inbjudan till Trygghetsdagen (PDF, nytt fönster)

Inledning

Greta Berg, Sveriges Kommuner och Landsting, Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet

Film: Greta Berg, SKL och Charlotta Gustafsson, Brå (nytt fönster)

Ny Polismyndighet. Vad innebär det för det lokala brottsförebyggande arbetet?

Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny Polismyndighet.

Presentation: Johan Dixelius, Rikspolischefens kansli (PDF, nytt fönster)

Så samverkar vi med polisen

Inför bildande av ny polismyndighet har Jönköpings kommun inventerat vilka nuvarande kontakter kommunen och polisen har.

Film: Fredric Jonsson, Jönköpings kommun (nytt fönster)

Presentation: Fredric Jonsson, Jönköpings kommun (PDF, nytt fönster)

Om samverkansöverenskommelse

Under 2012-2013 genomförde Brå en studie om hur polis och kommun samverkar i
brottsförebyggande frågor utifrån överenskommelser.

Film: Emma Patel, Brottsförebyggande rådet (nytt fönster)

Så samverkar Polis och kommun med medborgarna i Nyköping

Under hösten 2014 har Nyköpings kommun varit med i ett pilotprojekt om medborgarlöften som genomförts av Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Film: Så samverkar polis och kommun med medborgarna i Nyköping (nytt fönster)

Så tar vi till vara medborgarnas kunskap

Under hösten 2014 har Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten genomfört ett
pilotprojekt om medborgarlöften.

Film: Så tar vi till vara medborgarnas kunskap (nytt fönster)

Presentation: Anette Petersson, Skärholmen/Stockholms Stad (PDF, nytt fönster)

Presentation: Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet (PDF, nytt fönster)

Presentation: Johan Dixelius, Medborgardialog, Genomförandekommittén (PDF, nytt fönster)

Ännu en polisreform – varför ska det bli bättre den här gången?

Sveriges nya Rikspolischef berättar om den nya polisens förutsättningar och ambition att komma närmare medborgaren. Han ger även sin syn på samverkan mellan polis och kommun och lokalt brottsförebyggande arbete.

Film: Dan Eliasson, Rikspolischef, Polisen (nytt fönster)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot