Dokumentation: Översiktsplanedag

Är er kommun på gång med att starta upp ett översiktsplanearbete? En strategisk översiktsplan kräver en genomarbetad och väl förankrad planeringsprocess. Som stöd och inspiration för arbetet bjuder SKL in till en heldag om kommunernas översiktsplanearbete.

Program: Översiktsplanedag (PDF, nytt fönster)

Samtliga presentationer är i pfd-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer

En utvecklad översiktsplanering
Inger Holmqvist, regeringens särskilda utredare

Tidiga skeden och kontinuerliga översiktsplanering
Anette Johansson, Caroline Stigsdotter Boverket

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet
Eva Hägglund SKL och Elisabet Weber Länsstyrelsen Skåne

Riskhantering och vägvalsstyrning av farlig gods i Stockholm
Torsten Malmberg, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Klimatanpassning i översiktsplanearbetet
Margareta Lannér-Hagentoft, planstrateg, Kristianstads kommun

Interaktiv översiktsplan i Uppsala
Katarina Fehler, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun

Frågor om anmälan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot