Dokumentation: Översiktsplanedag, fokus på mindre kommuner

En andra översiktsplanedag med fokus på mindre kommuner.

Filerna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer

Gestaltad livsmiljö och levande städer
Jan Persson, Boverket.

Översiktsplanearbete i Älvkarleby kommun
Johannes Siirtola, planarkitekt, Älvkarleby kommun.

Bostadsbebyggelse i mindre kommuner
Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL.

Och landsbygden då?
LIS-områden
Gustaf Rehnström, lokal och regional utveckling SKL, Carmita Lundin, expert planering SKL

Översiktsplanearbete i Bergs kommun
Lina Byström, planingenjör, Bergs kommun.

Planeringsunderlagets vara eller icke vara
Eva Hägglund, expert planering SKL.

Översiktsplaneutredningens remiss
Eva Hägglund, expert planering SKL.

Informationsansvarig

  • Eva Hägglund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot