Dokumentation: På väg mot en digital översiktsplan

En heldagskonferens för erfarenhetsutbyte kring digitala översiktsplaner

Presentationer

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Arkivbeständigt i en digital tidsålder – så bör vi tänka

Caspar Almalander, nationell samordnare E-arkiv, SKL

På väg mot en standard för översiktsplaner – det kan vi lära av Boverkets ÖP-modell

Jon Resmark, Boverket

En utvecklad översiktsplanering – vad blir slutsatserna?

Johan Hjalmarsson och Cristina Björn, Översiktplaneutredningen

Digital ÖP 2.0 – erfarenheter från Örebro

Christin Gimberger, översiktsplanerare, Maria Fagrell, GIS-ingenjör/utvecklare, Örebro kommun

Tillgänglig, interaktiv och uppdaterad översiktsplan – men hur gör man då?

Frida Brunner, samhällsplanerare, Jenny Sandberg, samhällsplanerare, Gotlands kommun

Ny översiktsplan för Alingsås – tänk inte analogt om du vill göra digitalt!

Malin Haraldsson, planarkitekt, Helen Ashman, planarkitekt, Eva Cruslock, GIS-ingenjör, Alingsås kommun
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot