Dokumentation: PBL-taxa för bygglov och anmälan

En transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa är ett viktigt redskap för kommunens finansiering av bygglovverksamheten.

Presentationer

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

PBL-taxa för bygglov och anmälan, SKL

Tre kommuner berättar om sina erfarenheter av att upprätta och arbeta med en taxa baserad på Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014.

Kristinehamn

Gävle

Örebro
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot