Dokumentation: Personcentrerad vård

Ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvård. Den personcentrerade vården vilar på ett partnerskap mellan patient, närstående och professionella. En föreläsning inom ramen för SKL:s programberedning för styrning av offentligt finansierad verksamhet. 

Se webbsändning om personcentrerad vård

Inger Ekman är professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC,
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Centrumet är det
enda i sitt slag i Europa, och har ett hundratal forskare från olika discipliner knutna till sig.

Inger Ekman menar att sjukvården inte kan fortsätta på samma sätt som i dag. Den är alldeles för ineffektiv och dyr, och det är frustrerande för den enskilde att det är så svårt att få kontakt med vårdapparaten. Inger menar att det är möjligt att driva sjukvården efter humanistiskt och demokratiskt synsätt och samtidigt vara kostnadseffektiv. Den personcentrerade vården vilar på ett partnerskap mellan patient, närstående och professionella.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot