Dokumentation: Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Dagen gav exempel på hur andra kommuner arbetar. Vi diskuterade uppföljning och utvärdering av tillsynsresultat. Dessutom presenterade vi SKL:s helt nya mall för beräkning av handläggningsavgift.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot