Dokumentation: Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Dagen gav exempel på hur andra kommuner arbetar. Vi diskuterade uppföljning och utvärdering av tillsynsresultat. Dessutom presenterade vi SKL:s helt nya mall för beräkning av handläggningsavgift.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot