Dokumentation: Presidiedagar för miljö- plan- och byggnämnder

På agendan var en rad aktuella ämnen. Dagarna lyfte särskilt frågorna klimat och bostadsbyggande.

Program: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder (PDF, nytt fönster)

Presentationer dag 1

Politiskt aktuellt inom samhällsbyggnad

Vad är på gång inom miljö- och klimatpolitiken på riksnivå? Bygg- och bostadspolitiken? Vilka frågeställningar står staten inför inom områdena, och hur påverkar det kommunerna? 

Aktuellt i miljöpolitiken, Miljö- och energidepartementet (PDF, nytt fönster)

Hur förbereder vi oss för det väntade och det oväntade

Planering och förberedelse är nödvändiga för att hantera utmaningar som vi vet kommer. Trots det inträffar sådant vi inte kunnat förutse i våra kommuner. Hur kan politik och förvaltning stå rustade, och vilka är nycklarna till att tillsammans klara av även det oväntade? 

Så arbetar vi tillsammans för att förbereda oss för ett förändrat klimat, Karlstad

Så arbetar vi tillsammans för flyktingmottagande och integration, Östersund

Att lyfta varandra

Att lyfta varandra, Annika R Malmberg AB (PDF)

Hitta din framgångsfärg, artikel ur tidningen Topphälsa, MyNewsdesk

Insights Discovery - Personlig effektivitet (PDF)

Presentationer dag 2

Fler bostäder - hur möter vi utmaningen och vad kan kommunen göra?

Så arbetar vi med att underlätta för bostadsbyggandetostadsbyggande i Uppsala

Så arbetar vi med att underlätta bostadsbyggande i Hallsberg

Regler, vilja och resultat, Utopia Arkitekter

Klimat i fokus

Klimatet i fokus, SKL

Markanvisningar, detaljplaneläggning och plangenomförande - en kedja som hänger ihop

Markanvisningar, detaljplaneläggning och plangenomförande – en kedja som hänger ihop, SKL

Buller och bostadsbyggande - hur långt har vi kommit?

Buller och bostadsbyggande – hur långt har vi kommit? SKL och Boverket (PDF, nytt fönster)

Buller, Boverket (PDF, nytt fönster)

Dom i Mark- och miljööverdomstolen angående riktvärden i detaljplanål (PDF, nytt fönster)

Aktuellt från SKL

På gång inom miljö, planering och byggande, SKL (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot