Dokumentation: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2018

Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder är en årlig konferens där frågor om samhällsbyggnad lyfts. Här finns dokumentation från konferensen 2018.

Filerna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Dag 1

Kommunernas roll i det samtida och framtida samhällsbyggandet

Vesna Jovic, vd, Sveriges kommuner Kommuner och Landsting

Aktuellt inom bygg- och bostadspolitiken

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Att hålla i över tid – politisk förankring av långsiktiga planer

En översiktsplan med bred förankring

Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun, Anna Lindh Wikblad, biträdande kommunaldirektör, Luleå kommun.

Ett strategiskt arbete med sikte på fossilfrihet

Emma Berginger, kommunalråd, Lunds kommun
Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten, Lunds kommun

Dag 2

Aktuellt från SKL

Ann-Sofie Eriksson, chef för sektionen för planering, säkerhet och miljö, SKL

Pengar och politik

Finansiering för framtiden
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL.

Kommunstyrelsens perspektiv på ekonomin inom samhällsbyggnadsområdet
Carina Zachau, kommunalråd, Örkelljunga kommun.

Våra ekonomiska utmaningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Andreas Sjögren, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun.

Komma hit och stanna kvar

Kommunen som attraktiv arbetsgivare – vilka redskap har vi?
Lars-Ove Brander, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL.

Kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadsområdet ur kommunledningens perspektiv
Andreaz Strömgren, kommunchef, Timrå kommun.

Rekrytera och behålla kompetens inom samhällsbyggnad
Anna Amrén, chef för bygg- och miljökontoret, Norrköpings kommun.

Att påverka attraktiviteten hos en plats

Handelns påverkan på samhällsplaneringen
Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert

Levande orter och livfulla städer

Björn Bergman, VD Svenska stadskärnor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot