Dokumentation: Presidiekonferens för tekniska nämnder

Konferensen med aktuella och viktiga frågor för presidier i tekniska nämnder, samhällsbyggnadsnämnder och/eller gatunämnder.

Inbjudan Presidiekonferens för tekniska nämnder (PDF, nytt fönster)

Tisdag 10 mars

Oskyddade trafikanter

Skadade och döda i trafiken
Presentation: Emma Bonnevier, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Drift och underhåll viktigt även för oskyddade trafikanter
Presentation: Ulrika Appelberg, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Energi, avfall och buller

Kommunalt insamlingsansvar
Presentation: Gunnar Fredriksson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Öppna jämförelser om energi och klimat i kommunerna
Presentation: Andreas Hagnell, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Trafikbuller i planeringen och bygglov
Presentation: Leif Åkerlöf, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB (PDF, öppnas i nytt fönster)

Bredband

Bredband – kommunalt ägande
Presentation: Katarina Svärdh, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Grävdirektivet samt ledningskollen
Presentation: Per Henningsson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Onsdag 11 mars

Underhåll av gator och vägar

Var ligger underhållsberget? SKL:s rapport kring underhållsskulden i
kommunerna
Presentation: Ulrika Appelberg, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Komponentavskrivning – Inledning
Presentation: Cecilia Mårtensson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Komponentavskrivning – så fungerar det
Presentation: Linda Engqvist, Södertälje kommun (PDF, öppnas i nytt fönster)

Social hållbarhet

Förtätning av städer – trender och utmaningar
Presentation: Eva Hägglund, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Folkhälsoperspektivet
Presentation: Filippa Myrbäck, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Social hållbarhet i transporter
Presentation: Sara Rhudin, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Nya stadsmiljöavtal – vad innebär det
Presentation: Cecilia Mårtensson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Järnvägsområdet

Hur går det för järnvägen i Sverige?
Presentation: Cecilia Mårtensson, SKL (PDF, öppnas i nytt fönster)

Trafikverket

Trafikverket – aktuella frågor
Presentation: Stefan Engdahl, Chef för verksamhetsområde Planering, Trafikverket (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot