Dokumentation: Psykisk hälsa och arbetsliv

Psykisk ohälsa är något som påverkar oss alla och är ett växande problem i vårt samhälle. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och många med psykisk ohälsa lämnas utanför arbetsmarknaden.

Frågor om anmälan








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot