Dokumentation: Regional utveckling 2018

För tredje året i rad arrangerade SKL, SCB och Tillväxtverket en konferens om regional utveckling. Syftet var att presentera aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning.

Presentationerna från dagen är PDF:er och öppnas i nytt fönster.

Regional utveckling
Annika Wallenskog, SKL.

State of the Nordic Regions 2018
Kjell Nilsson, Nordregio.

Från Tyskland till Finland på 150 år
Linus Garp, SCB.

Vad har hänt med urbaniseringen mellan 2010–2016?
Stefan Svanström, SCB.

World Values Survey: Sverige, extremt men samtidigt lagom – hur hänger det ihop?
Docent Bi Puranen, Institutet för Framtidsstudier, generalsekreterare för World Values Survey.

Tillit och socialt kapital och effekter på entreprenörskap
Jan Torége, SKL.

Att mäta effekter av samhällsentreprenörskap och relationen till BRP+
Lovisa Högberg, Mittuniversitetet.

Att skapa livskvalitet och hållbar utveckling i regionerna
Johanna Georgi, BRP+projektet, Tillväxtverket.

Jämställd regional utveckling
Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet.

Regional utvecklingspolitik som politikområde – förutsättningar och begränsningar
Anders Lidström, Umeå universitet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot