Dokumentation: Regionbildning för framtidens utmaningar, Arlanda

Deltagarna deltog i en diskussion med ledande politiker från SKL och Indelningskommittén. Diskussioner handlade om utvecklingskraft i regionala tillväxtfrågor och inom hälso-och sjukvården, samt utgångspunkter för ny regional indelning.

Presentationer

Indelningskommitten - En ny indelning av län och landsting (PDF, nytt fönster)

Ekonomiska utmaningar i landstingen/regioner, Håkan Hellstrand (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från Västra Götalandsregionen (PDF, nytt fönster)

Regionala tillväxtutmaningar, Peter Larsson (PDF, nytt fönster)

Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling, Dan Hjalmarsson (PDF, nytt fönster)

Regionbildning - sjukvårdens utmaningar Göran Stiernstedt (PDF, nytt fönster) 

Programmets innhåll

Frågan om Sveriges regionala indelning har diskuterats under lång tid utan att få en lösning. Regeringen har tillsatt en kommitté som senast i augusti 2017 ska föreslå en ny regional indelning i Sverige, att genomföras senast 2023.

I syfte att belysa argumenten bakom reformen samt ge deltagarna möjlighet att diskutera konsekvenserna av denna har Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Indelningskommittén bjudit in till tre konferenser i april. Konferenserna berör såväl frågor som rör framtida utmaningar inom tillväxt och sysselsättning och hälso- och sjukvård som utgångspunkterna för en ny regional indelning.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot