Dokumentation: Remissamråd om nationell strategi för kommunala kulturskolor

Hur kan staten bidra till en mer tillgänglig och jämlik kulturskola? Kulturskoleutredningen föreslår bland annat nationella mål för kulturskolorna, regional samordning, stimulansmedel, satsningar på utbildning samt ett nationellt utvecklingscenter. Förslaget är nu ute på remiss.

13 december höll SKL ett samråd för att inhämta medlemmarnas synpunkter inför SKL:s remissyttrande. Samrådet syftade också till att ge stöd till kommuner och regioner som ska formulera eget remissvar och inför diskussion i förvaltningsledning och berörda nämnder.

Video: Remissamråd kommunala kulturskolor (nytt fönster)

SKL har även tagit fram ett diskussionsunderlag som innehåller frågor som SKL identifierat som relevanta att diskutera.

Diskussionsunderlag Kulturskoleutredningens slutbetänkande (PDF, nytt fönster)

Den 11 mars 2017 tar SKL:s styrelse beslut om remissvar.  Några huvudlinjer för vilka frågor som SKL ser som viktiga i statens stöd till kulturskoleverksamhet togs dock redan i mars 2016.

SKL:s ställningstagande angående statens stöd till kulturskolor (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot