Publicerad: 30 augusti 2017

Dokumentation: Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård

En dag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med fokus på förslag på en ny lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för både den somatiska och psykiatriska vården.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot