Dokumentation: Seminarium om aktivt åldrande i arbetslivet

Under seminariet presenteras det europeiska ramavtalet Aktivt åldrande med ett generationsövergripande perspektiv. Dessutom beskrivs goda exempel på partsgemensamt arbete.

Ramavtalet "Aktivt åldrande med ett generationsövergripande perspektiv" handlar om att optimera möjligheterna för arbetstagare i alla åldrar att arbeta under produktiva och sunda förhållanden med god kvalitet fram till lagstadgad pensionsålder. Detta baserat på ömsesidigt engagemang och motivation hos arbetsgivare och arbetstagare.

Svenskt Näringsliv, CEEP Sverige, LO, TCO och Saco har gemensamt översatt ramavtalet till svenska och presenterar det under seminariet.

Webbsändning: Seminarium om aktivt åldrande i arbetslivet

Presentationer

Välkommen och syfte med dagen

Aktivt åldrande med ett generationsövergripnade perspektiv- det europeiska självständiga ramavtalet (PDF, nytt fönster)

Presentation av ramavtalet och översättningen

Lena Orpanas, TCO, presentation (PDF, nytt fönster)

Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv, presentation (PDF, nytt fönster)

Några goda exempel på partsgemensamt arbete

AFA försäkring

AFA Försäkring (PDF, nytt fönster)

Prevent

Prevent - arbetsmiljö i samverkan (PDF, nytt fönster)

Användbara guider (PDF, nytt fönster)

Exempel på produkter (PDF, nytt fönster)

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv (PDF, nytt fönster)

Bakgrund

Den 8 mars 2017 träffade de europeiska arbetsmarknadsparterna BusinessEurope (privata arbetsgivare)/UEAPME (små och medelstora företag), CEEP (arbetsgivare inom offentlig verksamhet) och EFS (Europafacket) ett europeiskt självständigt ramavtal om aktivt åldrande med ett generationsövergripande perspektiv.

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot