Dokumentation: Skolriksdag 2015 - mötesplatsen för dig som leder och styr skolan

Alla elever ska lyckas och alla skolor ska vara bra skolor. För att möta utmaningar och möjligheter krävs bland annat tillit, nytänkande och positiva förebilder. För femtonde gången sedan 1989 arrangerar SKL Skolriksdag.

Elev på skolgård

Här hittar du talarnas presentationer från konferensen. Observera att fler presentationer kan tillkomma.

Konferensdokumentation

Se webbfilmer från konferensen

Presentationer från dag 1, den 27 april

Presentation Öppna jämförelser - Grundskola 2015

Håkan Sörman, VD på SKL

Presentation Öppna jämförelser grundskola 2015 (PDF, nytt fönster)

Beställ eller ladda ner Öppna jämförelser grundskola 2015

Elevers syn på skolutveckling

Emil Gustavsson, ordförande för Sveriges Elevkårer och Matilda Hellström, ordförande Sveriges Elevråd – SVEA.

Elevers syn på skolutveckling (PDF, nytt fönster)

Elevhälsan – ett redskap för inkludering och skolutveckling

Christer Ferm, utvecklingschef i Mölndals stad, Britt Johansson, chef för elevhälsan i Mölndals stad, Lena Johansson, planeringsledare i Kommungemensam förskola/skola i Borås stad, Gülsen Özdenkos, områdeschef skolor Öster/Borås i Borås stad, Edith Ringmar, statistiker på SKL.

Presentation Mölndal (PDF, nytt fönster)

AST-projektet i Borås 2014-2016 (PDF, nytt fönster)

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning

Jan Elftorp, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadschef, Göteborgs stad, Mats Söderberg, SKL.

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning (PDF, nytt fönster)

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan

Karin Renblad, Docent i pedagogik och kvalitetssamordnare, Habo kommun och Lena- Maria Vinberg, Verksamhetschef förskola, Uddevalla kommun.

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun (PDF, nytt fönster)

SKA i Uddevallas kommunala förskolor (PDF, nytt fönster)

När avstånd inte längre är ett hinder

Madeleine Médoc, chef flerspråkighet, Växjö kommun, Marianna Aivazova, chef på Språkskolan i Uppsala kommun, Mona Säw, biträdande chef på Språkskolan i Uppsala kommun, Mikael Wiklund, rektor för IM Ådalsskolan i Kramfors kommun.

Fjärrundervisning i Kronobergs län 2012-2015 (PDF, nytt fönster)

Modersmålsundervisning á la Kramfors (PDF, nytt fönster)

Språkskolan för modersmål och studiehandledning Uppsala (PDF, nytt fönster)

Sammanlänkad styrkedja viktig för förbättrade skolresultat

Peter Nyström, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Britt-Marie Loggert-Andrén, ordförande (s) Utbildningsnämnden Bodens kommun, Niklas Wikström, ordförande (fp) Barn- och ungdomsnämnden Karlstads kommun, Daniel Broman, förvaltningschef Sollentuna kommun, Anders Wedin, verksamhetschef, Österåkers kommun, Martin Strand, rektor, Landskrona kommun, Charlotta Liljedahl, rektor, Munkedals kommun, Thomas Bergström, lärare, Fagersta kommun, Anna Bryggman, lärare, Luleå kommun.

SKL Matematik PISA 2015 En modell för att utveckla skolan (PDF, nytt fönster)

Ett bra mottagande av nyanlända elever – så kan det fungera

David Nilsson, utvecklingsledare i Mölndals stad, Britt-Marie Wallhult, samordnare språkintroduktion och SFI i Mölndals stad, Maria Ruth, enhetschef, Centrum för tvåspråkighet i Västerås stad, Mats Jensen, rektor på Nybyggeskolan i Västerås stad, Hanna Simola, Skolverket, Åsa Ernestam, SKL

Fatmas väg in i den svenska skolan (PDF,  nytt fönster)

Språkintroduktion Krokslättsgymnasiet Mölndal (PDF, nytt fönster)

Karriärtjänster som stöd i skolutveckling

Leif Ternstedt, ordförande Barn- och utbildningsnämnden Nässjö kommun, Gun-Ann Öholm Jansson, barn- och utbildningschef Nässjö kommun, Anders Nilsson, utvecklingsledare, Nässjö Kommun, Camilla Brogeby, biträdande rektor Malmen Montessori i Borås, Jessica Larsson, biträdande rektor Malmen Montessori i Borås

Karriärtjänster - ett styrmedel för skolutveckling, Nässjö kommun (PDF, nytt fönster)

Karriärtjänster - ett styrmedel för skolutveckling, Malmen Montessori i Borås (PDF, nytt fönster)

Åt varje skola efter behov

Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör, Helsingborgs stad, Maria Holm, biträdande förvaltningschef, Helsingborgs stad, Birgitta Forssman, ekonomichef, Helsingborgs stad.

Resursfördelning i Helsingborgs stad (PDF, nytt fönster)

Hur vet vi att våra skolor gör rätt saker?

Anna-Karin Yngvesson, ordförande utbildningsnämnden Sävsjö kommun, Bengt-Olov Södergren, utvecklingsledare Sävsjö kommun, Michael Rystad, utvecklingsstrateg Svedala kommun, Johan Lundgren, utbildningschef Svedala kommun.

Hur vet vi att våra skolor gör rätt saker, Sävsjö kommun (PDF, nytt fönster)

Hur vet vi att våra skolor gör rätt saker, Svedala kommun (PDF, nytt fönster)

Det kommunala aktivitetsansvaret – hur kan kommuner och regioner arbeta för att få tillbaka ungdomar till skolan?

Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen, Sabina Svahn, GR Utbildning, Karin Asplund, lokal projektledare Plug In, Göteborgs stad, Rigmor Wassberg, lokal projektledare Plug In, Östersunds kommun.

Plug In Göteborg, Karin Asplund, (PDF, nytt fönster)

Att leda förändring för höjda resultat

Daniel Eskilson, vice VD, Vittraskolorna, Arja Holmstedt Svensson, Förvaltningschef Falkenberg kommun.

Systematiskt kvalitetsarbete i Vittra (PDF, nytt fönster)

Falkenberg - att leda förändring (PDF, nytt fönster)

PRIO – så skapar vi en lärande organisation

Daniel Berr, projektledare SKL, Lisa Flinth ordförande utbildningsnämnden Landskrona stad, Christian Olsson projektchef Landskrona stad, Britt-Marie Andersson gymnasiechef/rektor Linköpings kommun, Hans Granath förändringsledare Linköpings kommun, Thomas Berglund, konsult SKL

PRIO – Så skapar vi en lärande organisation (PDF, nytt fönster)

Presentationer från dag 2, den 28 april

Creating the best learning environments: lessons from around the world

James Nottingham, director, Challenging Learning

Twitterlänk till dokumentationen

Kommunicera för att förändra

Martin Holmberg, kommunikationsstrateg, SKL, Susanna Mörner, kommunikatör, Nyköpings kommun.

Att förändra den negativa bilden av skolan (PDF, nytt fönster)

Kommunicera för att förändra (PDF, nytt fönster)

Förbättra resultat med lärares arbetstid och skolans tidsanvändning som verktyg

Inga-Lill Nilsberth, tidigare skolledare och skolchef, Elisabeth Westin sektorschef för Lärande i Lerums kommun, Lennart Nilsson, rektor Röselidsskolan.

Ytterligare en myt om skolan eller Lärares arbetstid arbetstidsavtal och skolans tidsanvändning (PDF, nytt fönster)

Presentation Lerums kommun (PDF, nytt fönster)

En skola tillgänglig för alla

Björn Johnson, controller elevstöd, Danderyd, Mi Lodell, utvecklingsledare Täby, Lena Hammar, SPSM.

En skola Tillgänglig för alla, SPSM (PDF, nytt fönster)

Tillgänglig förskola och skola i Danderyds kommun (PDF, nytt fönster)

En skola tillgänglig för alla, Täby kommun (PDF, nytt fönster)

Gör upp med system och normer som inte fungerar

Peter Fredriksson, förvaltningschef, Södertälje kommun, Meta Hylén, rektor Hovsjöskolan, Södertälje kommun, Tapio Liimatainen, rektor Häggviksskolan, Sollentuna kommun.

Häggviks förskolor och skolor i Sollentuna (PDF, nytt fönster)

Funktionellt ledarskap i Hovsjöskolan (PDF, nytt fönster)

Hur lyckas man med kollegialt lärande i praktiken?

Lena Apelthun, undervisningsråd, Skolverket, Mikael Brant-Lundin, biträdande rektor, Katedralskolan, Uppsala, Anna Storgärds, programrektor, Katedralskolan, Uppsala.

Kollegialt lärande i praktiken, Katedralskolan i Uppsala (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot