Dokumentation: Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

Konferensen syftade till att inspirera och sprida lärande exempel. Heldagen var en del av SKL:s och regeringens satsning om hur kommuner kan samordna öppen förskola med språkundervisning och andra integrationsinsatser.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    Projektkoordinator

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot