Dokumentation: Står Sverige inför en tillitskris

Om tillit, förtroende och det svenska samhällskontraktet. Se en 30 minuters föreläsning med Lars Trägårdh.  Föreläsningen är den första av sex inom ramen för SKL:s programberedning för styrning av offentligt finansierad verksamhet. 

Titta på webbsändningen från den 7 december 2015

Om föreläsaren

Lars Trägårdh är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. Efter en tid som entreprenör inom datagrafikbranschen återvände han mot slutat av 1980-talet till de akademiska studierna. Han doktorerade 1993 i historia vid UC Berkeley efter flera års arkivforskning i Sverige och Tyskland. Efter sin disputation arbetade han under ett tiotal år som historieprofessor vid Barnard College, Columbia University. Han har även varit knuten till the Institute for the Study of Europe at Columbia University.

I Sverige har han vid flera tillfällen tjänat som gästprofessor på Tema Barn vid Linköpings Universitet. Under ett antal år ledde han även tillsammans med Henrik Berggren ett HSFR finansierat forskningsprojekt på Södertörns Högskola, vilket resulterade i boken - Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Norstedts 2006, pocket 2009).

Läs vidare om Lars Trädgårds forskning
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot