Dokumentation: Stress – förebygga, hantera, behandla

Varför blir vi sjuka av stress, och hur förebygger och behandlar man sådan sjukdom?

Stockholm Stress Center har haft stöd från Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för att tvärvetenskapligt söka svar på dessa frågor. Under seminariet kommer fem medverkande från Stockholm Stress Center att ge kortfattade presentationer av resultaten av deras forskning.

Presentationer

Avsiktsförklaring och Suntarbetsliv - Caroline Olsson, sektionschef, SKL. (PDF, nytt fönster)

Uppdrag Psykisk Hälsa - Rickard Bracken, handläggare, SKL. (PDF, nytt fönster)

Presentationer från Stockholm Stress Center. (PDF, nytt fönster)

Se seminariet

Om du missade seminariet, kan du nu se det i efterhand.

Relaterade seminarier

SKL har anordnat två seminarier som också rör arbetsmiljö. Det ena seminariet handlar om hur man kan arbeta med sin digitala arbetsmiljö och det andra seminariet handlar om hur man kan arbeta för att förebygga och hantera hot och våld på sin arbetsplats.

Ta del av dokumentation från seminariet om digitalisering

Ta del av dokumentation från seminariet om hot och våld

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot