Dokumentation: Tillitsbaserad uppföljningsdialog för primärvård i praktiken

Fördjupad kunskap om tillitsbaserad uppföljning och om en dialogmetod för att omsätta det i praktiken.

Det finns ett behov av ökad tillit i styrning av offentlig sektor, i det här fallet primärvården, vilket har aktualiserat behovet av utveckling av metodiken för uppföljning. En metod för användarvänlig uppföljning i dialogform av primärvårdsenheter, som skapar ökat värde och främjar tillit och utveckling har därför tagits fram, testats och studerats.

Det övergripande syftet är att den nya metoden ska vara en del i att stödja utvecklingen mot ökad tillitsstyrning.

Presentationer

Alla presentationer är i PDF och öppnas i nytt fönster

Seminarium och workshop: Tillitsbaserad uppföljningsdialog för primärvård i praktiken

Stina Gäre Arvidsson, SKL

Reflektioner från Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Caroline Tåneland, Jenny Björk.

Dokument kring metoden för tillitsbaserad uppföljningsdialog

Introduktion till UppföljningsDialog

Förslag på upplägg vid uppföljningsdialog

Fördjupningsdel UppföljningsDialog

Fördjupningsdel Levnadsvanor

Återkoppling UppföljningsDialog - mall (PPT, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Stina Gäre Arvidsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot