Dokumentation: Tillsammans för en ny och nära vård

Vid årsskiftet 2017-2018 träder den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Det blir det första steget mot den nya nära vården. Vad är det primära i den nya nära vården? Vad gör vi redan idag som fungerar bra?

Mentimeter - så svarade konferensens deltagare på de frågor som ställdes under dagen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Filmer

Filmer från konferensen.

Tillsammans för en ny och nära vård

Göran Stiernstedt om nya lagen gällande utskrivning

Samverkan på alla nivåer, om regeringens ambitioner
Anna Brooks, kansliråd Socialdepartementet

Flytta koordineringen från sluten till öppen vård inom psykiatri
Eva-Lena Brönmark, VC Vuxenpsykiatri Lund

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Skåne. Att bygga tillit tar tid
Greger Linande, Hälso och sjukvårdsstrateg Region Skåne

En stor omvälvning för primärvården. Samverkan utifrån en människas behov är ett måste
Michael Peolsson, projektledare RISE

Skönt att slippa Betalningsansvarslagen
Mikael Köhler, VC Geriatrik Akademiska sjukhuset

Jobba tillsammans och riva barriärer. Fokus på dom det handlar om
Emma Spak, samordnare Nära vård SKL

Vi är på väg tillsammans. Börja nu!
Elize Leto, utvecklingsledare hälsa habilitering Region Uppsala

Mer fokus på patientens perspektiv än på organisationens
Susanna Shaibu - Kanslichef Oxelösunds kommun

Ge medarbetarna det mandat som behövs och bygg tillit
Greger Bengtsson, SKL

Gå från ord till handling
Maj Rom - SKL

Vi måste våga tala om döden
Maria Taranger, VC Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ta ansvar över gränser. Bjud in den det berör i arbetet
Monica Ulfsdotter Pettersson, VC Primärvård Region Uppsala

Engagerat ledarskap behövs. Vem ska göra vad och hur?
Sofi Nordmark, projektledare Region Norrbotten

Från öar till helhet. Att skapa en rörelse
Jonas Gumbel, innovationsledare Uppsala kommun

Vi har testat processen och vet att den fungerar
Astrid Lembke och Erica Kyhlberg, Länssamordnare Region Jönköping

Vi behöver mötesplatser
Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg Region Jönköpings län

Viktigt att lyssna och diskutera för att få en samsyn
Eva Thorén Todoulos, hälso- och sjukvårdsstrateg Skånes Universitetssjukvård

Det finns arbetssätt och verktyg som underlättar
Katarina Wetter Edman, forskningsledare FOU i Sörmland

Presentationer

Presentationerna är i formatet PDF och öppnas i nytt fönster.

Kort om den nya lagen: Samverkan vid utskrivning från sjukhus
Maj Rom och Greger Bengtsson, SKL

Vad är det primära i den nya nära vården?
Emma Spak, SKL

Workshop om tjänstedesign
Katarina Wetter Edman, FoU i Sormland
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot