Dokumentation: Trafik- och gatudagar 2014

Årets stora mötesplats för tjänstemän, politiker och konsulter som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll.

Program Trafik- och gatudagarna 2014 (PDF, nytt fönster)

Måndag 13 oktober

Inledning, Patrik Wirsenius, SKL (PDF, nytt fönster)

Autonoma fordon – hur påverkar självkörande bilar stads- och trafikplaneringen
Anders Lie, Trafikverket, Suzanne Andersson, Göteborgs stad, Per Öhgren, Transportstyrelsen,
Marcus Hansson, frilansjournalist, Cecilia Mårtensson, SKL

Presentation – Anders Eugensson, Volvo Cars (PDF, nytt fönster)
Presentation – Anders Lie, Trafikverket (PDF, nytt fönster)
Presentation – Suzanne Andersson, Göteborgs stad (PDF, nytt fönster)
Presentation – Per Öhgren, Transportstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Film – Autonoma fordon del 1 (öppnas i nytt fönster)
Film – Autonoma fordon del 2 (öppnas i nytt fönster)
Film – Autonoma fordon del 3 (öppnas i nytt fönster)

Drift och underhåll

Dagvatten i Stockholms stad
Presentation – Tomas Nitzelius, Stockholms stad (PDF), nytt fönster)

Dagvattenhantering
Presentation – Maria Viklander, professor Luleå Tekniska Universitet (PDF, nytt fönster)

Vägdagvatten – bedömning av belastning, val av åtgärder samt utmaningar vid gränssnittet där väghållarens ansvar upphör
Presentation – Magnus Billberger, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Sopsaltaren – Främjande av säkerhet på Stockholms cykelvägar även under vintern
Ted Ell och Pye Seaton, Stockholms stad
Presentation – Pye Seaton, Stockholms stad (PDF, nytt fönster)

Synen på underhållsarbete på gång- och cykelvägar
Presentation – Anna Garde, Eskilstuna kommun (PDF, nytt fönster)

Drift och underhåll av cykelvägar, kvalitetsmätning
Presentation – Johan Lindberg, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Trafikplanering

TRAST 3 – ny tredje utgåva
Presentation – Mathias Wärnhjelm, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Göteborgs trafikstrategi
Presentation – Sofia Hellberg, Trafikkontoret Göteborg (PDF, nytt fönster)

TRANA – samarbete kring trafikstrategier lokalt och regionalt
Presentation – Ulf Pilerot, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Ny handbok för utformning av gaturum
Presentation – Roger Johansson, Sweco (PDF, nytt fönster)

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden
Åsa Lilja, Tyréns och Kerstin Ahlquist, Stockholms stad
Presentation – Åsa Lilja, Tyréns (PDF, nytt fönster)

Klok process ger tillgänglighet i stadens rum
Presentation – Roger Johansson, Tillgängliga stadsrum, Sweco (PDF, nytt fönster)

3D-verktyg för bättre dialog i planeringen
Presentation – Jesper Strandberg, Norrköpings kommun (PDF, nytt fönster)

Nylansering av Exempelbanken.se
Presentation – Elin Sandberg, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Trafikreglering

Revidering av föreskrifter om trafiksignaler, vägmärken, lokala trafikföreskrifter
Presentation – Per Öhgren, Aktuellt från Transportstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Telefonparkering – undersökning i kommuner
Presentation – Henrik Silfverstolpe, WSP (PDF, nytt fönster)

Ny handbok för trafiksignaler
Presentation – Peter Kronborg, Movea

Gångfartsgator, gång- och cykelpassager – regler och utformning
Presentation Gångfartsgator – Lars Ahlman, SKL (PDF, nytt fönster)
Presentation Cykelregler – Lars Ahlman, SKL (PDF, nytt fönster)

Hållbara transporter

Möjligheter med mobility management i samhällsplanering
Presentation – Adam Mickiewicz, Energimyndigheten (PDF, nytt fönster)

Mobility management i Huddinge
Presentation – Jessica Elmgren och Isabelle Petersson, Huddinge kommun (PDF, nytt fönster)

Att jobba med flexibla p-tal utanför storstäderna
Olov Åslund och Petter Skarin, Trafikavdelningen Eskilstuna kommun
Presentation – Petter Skarin, Trafikavdelningen Eskilstuna kommun (PDF, nytt fönster)

LundaMaTs – en strategi för hållbart transportsystem under utveckling
Presentation – Charlotta Lenninger, Lunds kommun (PDF, nytt fönster)

Kista Commute – så här förändrade vi resandet till Kista Science City
Presentation – Jesper Johansson, Tyréns (PDF, nytt fönster)

Täthet och serviceutbud är kopplat till mer promenad
Presentation – Ulf Eriksson, Trivector (PDF, nytt fönster)

Malmös gångstråksplan
Presentation – Elin Engqvist, Planering för fotgängare, Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Kan nån, kan Kano – om Kanomodellen som stöd för rätt cykelåtgärder
Presentation – Christina Granér, Sweco (PDF, nytt fönster)

UbiGo – abonnemang på vardagsresor istället för bilägande
Presentation – Hans Arby, UbiGo (PDF, nytt fönster)

Tisdag 14 oktober

Drift och underhåll

Det kommunala underhållsberget – beläggning, belysning, konstbyggnader
Presentation – Peter Ekdahl, Ramböll (PDF, nytt fönster)

Gataweb – Bättre nyckeltal kring kommunernas väghållning
Presentation – Håkan Danielsson, Sweco (PDF, nytt fönster)

På rätt plats – om kommunal markupplåtelse
Presentation – Stefan Karlsson, PWC (PDF, nytt fönster)

Funktionella gator – handledning för drift- och underhållsentreprenader
Presentation – Kristin Skjutar, Ernst & Young samt SKL (PDF, nytt fönster)

Rätt väghållaransvar
Presentation – Per Wenner, Trafikverket & Ulrika Appelberg, SKL (PDF, nytt fönster)

Säkerhetsarbete vid arbete på kommunal väg
Leif Eriksson, Växjö och Håkan Blaxmo, Örebro
Presentation – Leif Eriksson, Växjö (PDF, nytt fönster)

Kollektivtrafik

Öppna jämförelser inom kollektivtrafik
Presentation – Sara Rhudin, SKL (PDF, nytt fönster)

Nytt täthetsmått i kollektivtrafik- och stadsplaneringen
Presentation – Ida Paunonen, Sweco (PDF, nytt fönster)

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd
Presentation – Anna-Karin Malm, Länstrafiken Jönköping (PDF, nytt fönster)

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna?
Presentation – Ingunn O Ellis, Urbanet Analys T (PDF, nytt fönster)

Treparts- och incitamentsavtal i kollektivtrafiken
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Heidi Karlander, SKL Kommentus, Johan Wadman, Kollektivtrafikförvaltningen Uppsala
Presentation – Heidi Karlander, SKL Kommentus (PDF, nytt fönster)

Väsby entré – ett nytt stationsområde
Presentation – Ann-Sofie Arbegard, Upplands Väsby kommun (PDF, nytt fönster)

Malmöexpressen – så har det gått
Per Wisenborn, Malmö stad, Björn Wedeby, Skånetrafiken och Tom Olsson, Nobina
Presentation – Per Wisenborn, Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Trafikplanering

Samtal om NVDB:s möjligheter
Maria Krafft, Folksam, Gert Andersson, Skogforsk, Sanna Sparr Oliver, Botkyrka kommun och Tomas Löfgren, Trafikverket
Presentation – Maria Krafft, Folksam (PDF, nytt fönster)
Presentation – Gert Andersson, Skogforsk (PDF, nytt fönster)
Presentation – Sanna Sparr Oliver, Botkyrka kommun (PDF, nytt fönster)
Presentation – Tomas Löfgren, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

På väg mot jämställda arbetsresor?
Presentation – Ana Gil Sola, Göteborgs universitet (PDF, nytt fönster)

Jämställdhet och trafikplanering
Presentation – Elin Engqvist, Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Incitament och styrmedel för godstransporter
Presentation – Michael Stjärnekull, Sweco (PDF, nytt fönster)

Hållbar handelsutveckling
Presentation – Mathias Wärnhjelm, KTH/Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Svenska stadskärnor, hot och möjligheter i den ökade mobilitetens tid
Presentation – Jerker Söderlind, Stadsliv AB (PDF, nytt fönster)

Trafiksäkerhet

Malmös nya trafiksäkerhetsprogram
Presentation – Per Wisenborn, Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020, Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Örebros trafiksäkerhetsarbete
Presentation – Eva-li Westerberg, Örebro kommun & Malin Rosén, Sweco (PDF, nytt fönster)

SKL:s reviderade metod för TS-revision
Presentation – Hanna Wennberg, Trivector (PDF, nytt fönster)

Olycksutvecklingen i kommunerna
Presentation – Claes Johansson, Sweco (PDF, nytt fönster)

Nyttan med sjukvårdsdata från STRADA
Presentation – Kristina Mattsson, Sweco (PDF, nytt fönster)

STRADA uttagswebb
Presentation – Henrik Andersson, Transportstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Hur beter du dig i trafiken?
Presentation – Christina Stave, VTI (PDF, nytt fönster)

Övrigt

Information från SKL (PDF, nytt fönster)

Fossilfrihet på väg – vad säger utredningen?
Presentation – Håkan Johansson, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Bilens framtida roll i stadsplanering
Presentation – Jonas Eliasson, KTH (PDF, nytt fönster)

Stadsplanering för ökad hälsa
Presentation – Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot