Dokumentation: Trygghetsdag 2016

Konferens om samverkan mellan kommun och polis. Dagen gav svar på frågor om vad Medborgarlöften, polisens nya styrmodell, innebär för kommunen och hur den påverkar samverkan.

Program: Trygghetsdag 2016 (PDF, nytt fönster)

Film

Ta del av konferensen i efterhand via film (nytt fönster)

Presentationer

Så vill staten utveckla det brottsförebyggande arbetet

Efter många av år av stort fokus på att förbättra Polisens resultat har staten nu tagit initiativ till att även stödja den lokala nivån i det brottsförebyggande arbetet. Hur ser staten på utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet framöver?

Utveckling av det brottsförebyggande arbetet, Justitiedepartementet (PDF, nytt fönster)

Så har samverkan i brottsförebyggande frågor utvecklats

Samverkan mellan polis och kommun är inget nytt, men det är en samverkan som ständigt måste utvecklas och förbättras i en föränderlig värld. Hur har det sett ut och hur kommer det att se ut framöver med ny polismyndighet och ett samhälle som står för nya utmaningar varje dag.

Utveckling av samverkan, Brottsförebyggande rådet (PDF, nytt fönster)

Så vill Polisen samverka

Polisen om sitt arbete och sitt behov på samverkan.

Så vill Polisen samverka (PDF, nytt fönster)

Så samverkar vi i Örebro

I Örebro kommun har polisen och kommunen samverkan sedan länge. Under senare år har samverkan utvecklats och parterna har nu ett bra system för att hantera både akuta och planerade situationer.

Samverkan som en operativ metod för lokala problembilder (PDF, nytt fönster)

Handboken för Effektiv samordning för trygghet – EST, Örebro

Reviderad bok om Samverkan mellan kommun och polis

Den nya versionen av boken är anpassad efter den nya Polismyndigheten och fokuserar extra på de delar där det brottsförebyggande arbetet är svagt eller brister.

Reviderad bok om samverkan, SKL, Brå, Polisen (PDF, nytt fönster)

Så jobbar SKL med medborgardialog

SKL har under många år haft ett arbete som syftar till att stödja kommuner och landsting i medborgardialogsfrågor.

SKL:s arbete med medborgardialog (PDF, 15 MB, nytt fönster)

Polisens medborgarlöften

Den nya Polismyndigheten ska komma närmare medborgarna och arbeta mer utifrån lokala problem. Ett led i detta arbete är att föra dialog med medarbetare och medborgare och att avge medborgarlöften.

Medborgarlöften, Polisen (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot